PRACA SEZONOWA

 

Profil gospodarstw: uprawa warzyw i owoców, ogrodnictwo, hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej, stadniny koni, pomoc w kuchni i gospodarstwie domowym itd.

 

Wymagania i dokumenty:

wiek: 20-30 lat 

motywacja do pracy, kultura osobista

odręcznie i dokładnie wypełniony i podpisany formularz: Bewerbung (ze zdjeciem)

jako uzupełnienie - dokładny życiorys ze zdjęciem (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, znajomość języka, zainteresowania itd.)

prawo jazdy (uprawnienia na ciągnik), umiejętność obsługi maszyn rolniczych

obowiązkowo: znajomość języka niemieckiego

obowiązkowo: wykształcenie i doświadczenie w rolnictwie

 

Wybór kandydatów możliwy jest po uzyskaniu kompletnych dokumentów - na ich podstawie rekrutujemy odpowiednią osobę na dane miejsce pracy. Brak dokumentów wyklucza rekrutację i podania kandydatów nie bedą uwzględniane. Ogłoszenia pracy zmieniają się nieustannie (największy pobór kandydatów następuje w miesiącach luty – maj). Gospodarstwa w Szwajcarii są obszarowo małe (ale bardzo zróżnicowane pod względem produkcyjnym) i obejmują średnio 17 ha. Oferty są wyłącznie dla jednej osoby (nie dla par lub małżeństw).

Praca w rolnictwie jest pracą sezonową (od 3 do 12 miesięcy) z możliwoscią przedłużenia okresu pracy. W przypadku przedłużenia umowy we własnym zakresie organizacja nie ponosi odpowiedzialności i jest wyłączona z wszelkich usług doradczych. Praca sezonowa oznacza się intensywnością i natężeniem prac w miesiącach letnich i jest uzalezniona od warunków pogodowych - dlatego urlop należy z wyprzedzeniem czasowym uzgodnić z pracodawcą (weekendy w branży rolniczej są liczone jako dni robocze, w zależności od profilu produkcji). Warunki pracy i płacy dostosowane są do regulaminu pracy w Szwajcarii (umowy wyłacznie z pełnym ubezpieczeniem pracowników i legalnym pobytem/zameldowaniem oraz pozwoleniem na pracę).  

Wybór kandydatów (w szczególności ofert dla kobiet) w branży gastronomicznej, jako pomoc w kuchni i gospodach górskich wymaga dobrej znajomości języka niemieckiego.

 

Wypłata brutto w rolnictwie wynosi CHF 3‘235.- W przypadku ofert pracy dla osób wykwalifikowanych np: mechanik maszyn rolniczych wymagania rekrutacyjne są wyższe, ale rownież wysokość wynagrodzenia adekwatnie wzrasta.

Wyplata - jest ona wypłacana najczęściej po przepracowanym miesiącu (lub na koniec okresu pracy), na życzenie pracownika gotówką lub wpłatą na konto. Formę wypłaty należy uzgodnić z pracodawcą (lub otwarcie konta, które jest bezplatne). Za przelew zagraniczny najczęściej płaci się jednorazowo, bez względu na wysokość kwoty przelewu (inf. w banku). Na prośbę pracobiorcy pracodawca może wypłacić zaliczkę na drobne wydatki.

Wypłata netto (na czysto) wynosi okolo CHF 1‘500.-  (w zależnosci od wieku kandydatów i ubezpieczeń). Jest to kwota po całkowitym odliczeniu: wyżywienia i kosztów noclegu, ubezpieczeń i podatków, które są obligatoryjne. Istnieje możliwość dopłat dodatku na dzieci i zwrotu składek funduszu emerytalnego (tylko w przypadku dłuższego zatrudnienia).

Pracobiorca ma do dyspozycji pokój, posiłki spożywane są najczęściej wspólnie z rodziną pracodawcy. Bezpośredni kontakt z rodziną, u której sie pracuje i mieszka, daje nie tylko możliwość poznania innej kultury i nauki języka, ale zapewnia również opiekę w obcym kraju.

 

Godziny pracy 55 h/tydzien (obejmują również weekendy); czas wolny: 1.5 dnia/tydzień, w przypadku nadgodzin w zależnosci od porozumienia z pracodawca sa one wypłacane lub rekompensowane czasem wolnym. Rocznie przysługują pracobiorcy 4 tygodnie płatnego urlopu (urlop należy uzgodnić z pracodawca)! Okres próbny trwa 2 miesiące (w przypadku krótszego zatrudnienia 1 miesiąc), okres probny jest zawsze uwzględniony pisemnie na umowie, w tym okresie  może pracodawca/pracobiorca wypowiedzieć prace w terminie 7 dni. W przypadku umowy na czas określony, po upływie okresu próbnego pracobiorca nie może wypowiedzieć umowy. W wyjątkowych sytuacjach wypowiedzenie jest możliwe (okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiace). Zerwanie umowy bez okresu wypowiedzenia wiąże się z kosztami (zgodnie z regulaminem pracy wynoszą one 1/4 miesięcznego wynagrodzenia). Nadużywanie alkoholu wiąże się z natychmiastowym zerwaniem umowy.

 

Koszty, które ponosi pracobiorca wynoszą jednorazowo CHF 195.- (rolnictwo, sezon 2018), i są odliczane od pierwszej wypłaty. W zależnosci od wymagań urzedu wystawiana jest karta pobytu tzw. karta ID, koszt około CHF 71.- (na cały okres pracy, dłuższy niż 3 miesiące).

 

Odzież do pracy: pracobiorca organizuje odzież do pracy we własnym zakresie. Nie jest wymagana specjalna odzież, ale dostosowana do warunków pracy w rolnictwie np: dobre buty, kalosze, kurtka przeciwdeszczowa, rękawice, ciepła odzież w okresie zimowym itp. Odzież specjalną lub ochronną np. do oprysku roślin zapewnia pracodawca.

 

Produkty higieny osobistej należy zorganizować we własnym zakresie.

 

Środki spożywcze (pełne wyżywienie) oraz nocleg zapewnia pracodawca.

 

Podróż: koszyty podróży ponosi pracobiorca. Data i miejsce odbioru pracobiorcy zostają ustalone z organizacją Andermatt Planung & Schulung, najczęsciej z dworca głównego St. Gallen, gdzie bezposrednio zatrzymuje sie autokar. Organizacja jest zobowiązana poinformować pracodawcę o odbiorze pracownika z wcześniej ustalonego miejsca.

 

Świadczenia specjalne jak dodatek rodzinny (na dzieci tzw. Kinderzulagen) – poprawnie wypełniony wniosek należy złożyc osobiście w gminie. Dodatkowo wymagane są tłumaczenia: akt urodzenia dziecka, potwierdzenie, iż dodatek ten nie jest pobierany w Polsce. 

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu tzw. formularz  E301 otrzymuje pracobiorca wyłącznie na własny wniosek (z urzędu szwajcarskiego).  Aby otrzymac formularz E301 należy od pracodawcy pobrać świadectwo zatrudnienia tzw. Arbeitgeberbescheinigung i wysłac je z prośbą wystawienia formularza E301 na adres: SECO - Direktion für Arbeit, ASTC, Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung, Effingerstrasse 31-35, CH - 3003 Bern